Szkoła snowboardowa Elementsos na Facebook

3 STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SITS

Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych.

Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na Instruktora SITS. Prawo do organizowania kursów na 3 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu.
Kurs na 3 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 7.0 pkt. (w skali 0-10)
Ważność stopnia jest bezterminowa.

Miejsce szkolenia: Wisła Malinka
Kolej linowa: Cieńków
inst. prowadzący: Grzegorz Kamiński

Kurs na 3 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem minimum 7.0 pkt. (w skali 0–10)

  • Ważność stopnia jest bezterminowa.
  • Na kursie realizowany jest program doskonalenia ewolucji III stopnia.

Techniki zaawansowane

  • skręt cięty tyłem
  • skręt cięty WN
  • skręt cięty kompensacyjny

Zaawansowane elementy freestylu

  • skok 180 na skoczni FS i BS
  • skok 180 z grabem na skoczni FS i BS – skok 360 na skoczni
  • FS boardslide na boxie

Nasi partnerzy